SF Ungdom

Netværk, grupper og udvalg

 

SF Ungdom har en lang række netværk og grupper, der arbejder med alt ligt fra politik til kommunikation og organisation. Nedenfor kan du se lidt om de enkelte netværk og grupper samt se, hvordan du kommer i kontakt med dem.

 
 

Aktivistens redaktion

Aktivisten.dk er SFU's online medlemsblad. Bladet rummer både debat, kultur og nyheder om SFU.

Aktivistens redaktion består af: [indsæt navne]

Internationalt udvalg

Det internationale udvalg varetager kontakten og samarbejdet med SFU's udenlandske samarbejdspartnere.

Internationalt udvalg består af: 

 

Skolingsudvalget

Skolingsudvalget står for afholdelsen af SFU's to årlige træf. Derudover arbejder skolingsudvalget med at støtte skoling og uddannelse af SFU's aktive i det lokale.

Skolingsudvalget består af:

Det faglige udvalg

Det faglige udvalg varetager kontakten og samarbejdet med SFU's faglige samarbejdspartnere.

Det faglige udvalg består af: