SF Ungdom

Om organisationen

Danmarks aktivistiske ungdomsparti

Kort om SFU

SFU er Danmarks aktivistiske ungdomsparti. Hver dag kæmper vi for at rykke Danmark og verden i en mere socialistisk og grønnere retning. Vi rykker holdninger og organiserer folk igennem vores kampagner, mens vi igennem byråd, regionsråd og Folketinget arbejder for, at vores visioner bliver til politisk virkelighed.

SFU's struktur

SFU er et ungdomsparti, der arbejder på to ben; et parlamentarisk og et udenomparlamentarisk. Vi rykker både holdninger med vores kampagner og søger indflydelse i kommuner, regioner og i Folketinget.

Meget af aktiviteten i SFU forgår i vores lokalafdelinger. Der er lokalafdelinger i alle dele af Danmark, der holder jævnlige møder. Lokalafdelingerne går på gaden med forskellige kampagner, og så er de rygraden, når det kommer til valgkampe. Du kan finde en oversigt over SFU's lokalafdelinger her. Alle medlemmer af SFU er medlem af en lokalafdeling, og alle lokalafdelinger er en del af et distrikt, som bl.a. repræsenterer dem i landsledelsen.

SFU's øverste myndighed er landsmødet, der afholdes en gang om året i påsken. Landsmødet vedtager politik og ligger de overordnede linjer for for SFU's politiske og organisatoriske arbejde. Det er også landsmødet, der vælger SFU's daglige ledelse samt en del af landsledelsen.

Mellem landsmøderne er det landsledelsen, der sørger for at føre den linje, landsmødet har lagt ud. Landsledelsen mødes omtrent hver anden måned hele året igennem, og du kan se alle medlemmer her.

Forretningsudvalget er nedsat af landsledelsen og består af folk, der sidder i landsledelsen. Forretningsudvalget tager beslutninger om SFU's økonomi og organisation mellem landsledelsesmøderne. Du kan se, hvem der sidder i Forretningsudvalget her. Både landsledelsen og forretningsudvalget vælger medlemmer til SFU’s grupper og udvalg, og de vælger tovholdere, deltagere på rejser eller uddannelser.

SFU's drift bliver i hverdagen varetaget af Daglig Ledelse. Daglig Ledelse er valgt på landsmødet og består af en landsforperson, en landssekretær og en landskasserer. Du kan se, hvem der sidder i Daglig Ledelse her. Alle medlemmer af Daglig Ledelse har plads i forretningsudvalg. Det er derudover Daglig Ledelse, der er ansvarlig for ledelsen af SFU's sekretariat og administration. 

 
Skærmbillede 2019-10-24 kl. 10.32.12.png

Aktivisme - Aalborg - Lars Løkke Rasmussen.jpg

Arbejdspogram

SFU's arbejdsprogram beskriver organisationens politiske og organisatoriske prioriteringer for SFU året. Du kan læse programmet for 2019-2020 her. Landsledelsens udmøntning af denne, kaldet Mål & Strategi, vil blive vedtaget på landsledelsens 2. møde 2019-2020. 

Vedtægter

SFUs vedtægter er senest revideret på landsmødet 2019. Du kan læse SFU's vedtægter her.

Landsledelsens forretningsorden

Landsledelsens forretningsorden er senest revideret på 1. landsledelsesmøde 2019-2020. Du kan læse Landsledelsens forretningsorden her.

Fest- og alkoholpolitik

Landsledelsen reviderede på 2. landsledelsesmøde 2018-2019 SFUs fest- og alkoholpolitik. Den kan du læse her.