SF Ungdom

Netværk, grupper og udvalg

 

SF Ungdom har en lang række netværk og grupper, der arbejder med alt ligt fra politik til kommunikation og organisation. Nedenfor kan du se lidt om de enkelte netværk og grupper samt se, hvordan du kommer i kontakt med dem.

 
 

Netværk

Netværk i SFU er interne Facebook grupper hvor medlemmer med en ekstra interesse for et emne kan debattere dem. 

Feminisme netværk

SFU's Feminisme netværk er et netværk i SFU hvor man åbent og seriøst kan diskutere feministiske dagsordner.

Klima- og miljønetværk

SFU's Klima- og Miljønetværk er et netværk i SFU hvor der diskuteres om klima og miljø

Fagligt netværk

SFU's Faglige netværk er et netværk i SFU hvor man kan diskutere faglige udfordringer og tage en debat om hvordan vi imødekommer udfordringerne.

 

 

Udvalg

SFU nedsætter hvertår et antal politiske udvalg

Det faglige udvalg

Det faglige udvalg varetager kontakten og samarbejdet med SFU's faglige samarbejdspartnere.

Det faglige udvalg består af:

Aktivistens redaktion

Aktivisten.dk er SFU's online medlemsblad. Bladet rummer både debat, kultur og nyheder om SFU.

Aktivistens redaktion består af: [indsæt navne]

Skolingsudvalget

Skolingsudvalget står for afholdelsen af SFU's to årlige træf. Derudover arbejder skolingsudvalget med at støtte skoling og uddannelse af SFU's aktive i det lokale.

Skolingsudvalget består af:

Internationalt udvalg

Det internationale udvalg varetager kontakten og samarbejdet med SFU's udenlandske samarbejdspartnere.

Internationalt udvalg består af: