SF Ungdom

Stil op

Grupper og udvalg

KAMPAGNEGRUPPE TIL INTEGRATIONS- OG ANTI-RACISMEKAMPAGNE

Vær med til at planlægge SFU’s kampagne, der kører fra skolestart i august og ind i efteråret!!

Efter sommerferien står vi med en rød regering, og SFU skal udnytte denne mulighed til at forbedre flygtninges vilkår i Danmark. Derfor vil vi i vores skolestartskampagne kæmpe for at afskaffe integrationsydelsen, og lukke alle de fængselslignende udrejsecentre. Alle flygtninge skal have en fair chance for at blive integreret i det danske samfund.

Derudover skal kampagnen også fokusere på, hvordan vi kan arbejde for integrationen af mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, på en måde hvor vi ikke diskriminerer borgere på uretfærdig vis.

Konceptet for kampagnen og idéer til materialer skal laves i juni, så materialerne er klar til at blive lavet i løbet af august.

Der vælges én tovholder og tre medlemmer til gruppen.

Skriv endelig til landssekretær Emma Sjørvad på es@sfu.dk eller 40 57 20 61, hvis du har nogen spørgsmål :-)

Emma Sjørvad