SF Ungdom

Stil op

Grupper og udvalg

VÆR MED TIL AT PLANLÆGGE NÆSTE ÅRS POLITISKE FESTIVAL

 

Selvom regnskabet knapt er blevet gjort op for dette års politiske festival, er tiden ved at være til at planlægningen af næste års Politiske Festival så småt skal søsættes. Derfor skal landsledelsen på sit næste møde vedtage kommissorium og nedsætte en gruppe, der kan planlægge næste års politiske festival.

Som en del af gruppen skal du blandt andet være med til at fundraise, lægge program, finde oplægsholdere, planlægge to fester og naturligvis sikre at næste års politisk festival løber vel af stablen.

Nedenfor kan du læse udkastet til kommissoriet for Politisk Festival 2019.

I udgangspunktet skal der vælges 4 medlemmer og en tovholder til gruppen. Dette kan dog blive ændret på landsledelsesmødet.

 
 

Stil op

Synes du, det lyder spændende, skal du ikke tøve et øjeblik med at sende din opstilling. Den må maksimalt fylde 100 ord, og skal sendes til esther@sfu.dk senest den 28. september 2018 klokken 12.00.

Har du spørgsmål til, hvad arbejdet indebærer, skal du ligeledes heller ikke tøve med at skrive til esther@sfu.dk. Så vil landssekretæren efter bedste evne forsøge at besvare dine spørgsmål.

 
Esther Elmegaard Bæk