SF Ungdom

Stil op

Grupper og udvalg

GEN- OG NYOPSLAG: STIL OP TIL ET AF SFUS UDVALG!

I Store Bededagsferien nedsatte landsledelsen en stor del af de udvalg, SFU skal have det kommende år. Derudover vedtog landsledelsen de endelige kommissorier (kommissorie: udvalgets arbejdspapir), samt besluttede at nedsætte yderligere fire udvalg, end dem der i første omgang blev slået op. NU har du muligheden for at stille op til de fire nye udvalg, samt dem, der ikke i første omgang blev fyldt op. 

Nedenfor kan du se alle de udvalgskommissorier, for de udvalg du kan søge - i parentes efter udvalgsnavnet, står der, hvor mange der skal vælges (yderligere) til udvalget! Hvis du gerne vil stille op til et udvalg (det kan alle - og du skal ikke tøve med at gøre det!), skal du sende din opstilling til esther@sfu.dk senest torsdag d. 17. maj klokken 12.00. Din opstilling må være maks. 150 ord lang, og i emnefeltet i mailen skal du skrive navnet på det udvalg du stiller op til. 

Det Faglige Udvalg (1 medlem)

Det faglige udvalg arbejder særligt med erhvervsuddannelser og respekten for dem og faglærte bredt forstået. I år skal udvalget arbejde med den faglige kamp landsmødet vedtog: #FagligTilDaglig, og sikre at kampen for respekt for de faglærte bliver en succes. Derudover skal udvalget arbejde sammen med kandidater til europaparlamentet og folketinget, så vores kandidater kan blive helt skarpe på, hvor vi kan og skal kæmpe for arbejderen, så vi kan  vinde kampen for ordentlige arbejdsvilkår. Derudover skal det faglige udvalg tilstræbe løbende at spille sig ind i aktuelle faglige kampe, der omhandler grundlæggende uretfærdigheder som lønpres og forringelse af arbejdsvilkår, social dumping og i forlængelse herfra samarbejde med fagbevægelsen. Ønsker du at få tilsendt udvalgets kommissorie, kan du som medlem få det tilsendt, ved at sende en mail til esther@sfu.dk.

Hvis du ønsker at stille op til Det Faglige Udvalg skal du følge præcis de samme opstillingretningslinjer som til de andre udvalg - de står ovenfor. 

Skrivegruppe for Internetpolitisk papir (1 pennefører + 3 medlemmer)

Brænder du for internetpolitik er denne skrivegruppe noget for dig! Til næste landsledelsesmøde, skal landsledelsen nemlig vedtage et internetpolitisk papir, der tegner linjerne for SFU's politik på det internetpolitiske område. I skrivegruppen skal du være med til at skrive udkastet, som landsledelsen senere skal behandle. Her skal du blandt andet være med til at komme med socialistiske og feministiske løsninger og svar på spørgsmål omhandlende den fysiske infrastruktur; det offentliges rolle på internettet; regulering af store, internetbaserede virksomheder; databeskyttelse, overvågning og rettigheder på internettet; kunstig intelligens og meget mere. Du kan læse mere om det i kommissoriet nedenfor. Ønsker du at stille op til skrivegruppen, skal du følge præcis de samme opstillingretningslinjer som til de andre udvalg - de står ovenfor.

Politisk Festival (2 praktisk ansvarlige)

Politisk Festival-gruppen søger 2 praktiske ansvarlige. Så stil op som praktisk ansvarlig på Politisk Festival, vær en del af planlægningen af festivallen og få billetten gratis! 

Som praktisk ansvarlig har du ansvaret for at de praktiske rammer på Politisk Festival er som de skal være. Dette indebærer blandt andet at have styr på værelser, rense toiletter, planlægge oprydning og opsætning, have kontakten til pedellen og forstanderen på Femmøller Efterskole og koordinere andre praktiske ting der skulle opstå undervejs. Du kommer også til at være med i Politisk Festival-gruppens arbejde og være med til at planlægge program og sociale aktiviteter op til festivallen.

Som praktisk ansvarlig er billetten til Politisk Festival gratis! Politisk Festival foregår på Femmøller efterskole i sommerferien, og du kan læse meget mere om det her: https://www.facebook.com/events/193894637890867/.

Ønsker du at stille op til at blive praktisk ansvarlig, skal du følge præcis de samme opstillingretningslinjer som til udvalgene - de står ovenfor.