SF Ungdom

Stil op

Grupper og udvalg

STIL OP TIL ET AF SFU'S UDVALG!

 

Lige om lidt skal landsledelsen nedsætte de næste års mange udvalg. Det sker på landsledelsesmødet i Storebededagsferien i næste weekend, hvor landsledelsen først skal behandle de mange udvalgs kommissorier (kommissorie: udvalgets arbejdspapir).

Det er sådan at landsledelsen godt kan ændre i udvalgskommissorierne, hvis det sker, sker det på næste fredag, mens landsledelsen vælger medlemmer til de forskellige udvalg næste lørdag - det betyder at, hvis du stiller et op til et udvalg, hvor der ændres i kommissoriet får du besked herom pr. mail fredag aften. Landsledelsen kan også vælge ikke at oprette et af udvalgene (med undtagelse af Skolingsudvalget og Internationalt Udvalg) i fald det sker, får du naturligvis også besked herom. 

Nedenfor kan du se alle de udvalgskommissorier, der lægges op til behandling. Hvis du gerne vil stille op til et udvalg (det kan alle - og du skal ikke tøve med at gøre det!), skal du sende din opstilling til esther@sfu.dk senest fredag d. 27. april klokken 12.00. Din opstilling må være maks. 150 ord lang, og i emnefeltet i emailen skal du skrive navnet på det udvalg du stiller op til. 

Udover ovenstående udvalg har du også mulighed for at stille op til SFUs Internationale Udvalg og Faglige Udvalg. Da deres kommissorier behandles fortroligt beskrives udvalgenes arbejde kort nedenfor, og ønsker du at læse udkastet kan du sende en mail til esther@sfu.dk, så kan hun sende dig udkastet til kommissoriet - såfremt du er medlem af SFU naturligvis. 

Det Faglige Udvalg

Det faglige udvalg arbejder særligt med erhvervsuddannelser og respekten for dem og faglærte bredt forstået. I år skal udvalget arbejde med den faglige kamp landsmødet vedtog: #FagligTilDaglig, og sikre at kampen for respekt for de faglærte bliver en succes. Derudover skal udvalget arbejde sammen med kandidater til europaparlamentet og folketinget, så vores kandidater kan blive helt skarpe på, hvor vi kan og skal kæmpe for arbejderen, så vi kan  vinde kampen for ordentlige arbejdsvilkår. Derudover skal det faglige udvalg tilstræbe løbende at spille sig ind i aktuelle faglige kampe, der omhandler grundlæggende uretfærdigheder som lønpres og forringelse af arbejdsvilkår, social dumping og i forlængelse herfra samarbejde med fagbevægelsen.

Internationalt Udvalg

Internationalt Udvalgs arbejde vil det kommende år gå på to ben: Organisationsudvikling af SFU i samarbejde med organisationer, der ligner os; og international solidaritetsarbejde. Vi laver internationalt arbejde for at udvikle os selv som organisation, og for at være en del af den internationale bevægelse for solidariske samfund. IU vil det kommende år arbejde for at udbrede det internationale arbejde til flere dele af organisation. Samarbejde med solidaritetsbevægelsen og tværpolitiske samarbejder

 

Hvis du ønsker at stille op til Internationalt Udvalg eller Det Faglige Udvalg skal du følge præcis de samme opstillingretningslinjer som til de andre udvalg - de står ovenfor. 

 
Esther Elmegaard Bæk