SF Ungdom

Stil op

Grupper og udvalg

SKRIVEGRUPPE: FRIHED TIL AT UDDANNE SIG - FOR UDDANNELSE SKABER FRIHED (LANDSMØDEPAPIR)

 

På landsmødet 2019, skal SFU vedtage et politikpapir omhandlende, vores politik til det uddannelsespolitiske område. Kommissoriet for papiret kan du læse nedenfor, og synes du det lyder spændende - og som noget du gerne vil være med til at formulere SFUs politik på - skal du blot læse lidt videre for at finde ud af, hvordan du stiller op til skrivegruppen.

Frihed til at uddanne sig – for uddannelse skaber frihed

Der har i mange år været nedskæringer i uddannelsessystemet i Danmark, og det skaber et ustabilt og dårligt sammenhængende uddannelsessystem. De unge bliver i højere og højere grad presset igennem systemet, og dårlige reformer med det implicitte formål at spare har udhulet uddannelserne.

Derudover ser vi fortsat flere ulighedsskabende tiltag på uddannelsesområdet. Bl.a. ligger de borgerlige partier op til SU-besparelser, og de nye karakterkrav rammer socialt skævt. Følgende spørgsmål bør vi derfor stille os selv:

  • Hvordan skaber vi et uddannelsessystem, hvor unge kan komme igennem uden at knække nakken med stress og karakterpres? Og et uddannelsessystem, hvor man kan komme i gennem, selvom man er ordblind eller har sygdomme?

  • Hvordan skaber vi en decentral og demokratisk folkeskole, der bryder sociale skel og skaber frie, dannede individer, hvor man forbereder unge til deres videre uddannelse?

  • Hvordan skaber vi gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser uden uddannelsessnobberi, frihedsberøvende og ulighedsskabende barrierer?

  • Hvordan skaber vi videregående uddannelser, som både favner uddannelsen som en kvalitet i sig selv og forberedelsen til livet efter uddannelsen?

  • Hvordan forholder vi os til uddannelse generelt – hvad skal vi bruge det til, og hvad er vores visioner for fremtidens uddannelse?

  • Hvordan skaber vi et uddannelsessystem, hvor læring og ikke differentiering er i højsædet fra start til slut i gennem ens uddannelsesforløb?

Fri og lige adgang til uddannelse er et afgørende redskab til at sikre frihed til at blive, det man vil. Det klinger derfor hult, når de borgerlige systematisk har nedprioriteret god uddannelse og har fulgt taktstokken fra erhvervslivet. Det er derfor vores opgave at komme med alternativer til, hvordan det danske uddannelsessystem ideelt set burde være. Papiret skal ikke tage stilling til vores detailholdninger til reformerne, men på baggrund af disse stille nye visioner for det uddannelsessystem som vi ønsker.

Der nedsættes et skriveudvalg på i alt 4 mennesker, hvor én er tovholder. Det forventes at der trækkes input fra relevante partnere, og processen bliver åben via ”SF Ungdom – info og debat”. Papiret må maksimalt fylde 4 sider.

SÅDAN STILLER DU OP, OG DET KRÆVER DET

For at stille op til skrivegruppen, skal du blot sende en mail til esther@sfu.dk med en motivation på maks. 100 ord. Dette skal du gøre senest den 25. oktober klokken 12.00.

For at sidde i skrivegruppen, skal du have lysten til at være med til at formulere SFUs politik på uddannelsesområdet. Du skal have lysten og muligheden for at arbejde de næste to-tre måneder tid, da det endelige udkast til landsmødet skal vedtages på landsledelsens 6. møde den 18.-20. januar (hvorfor udkastet til papiret skal være klart omkring nytår).

Har du nogen spørgsmål til, hvad det betyder at sidde i en skrivegruppe, skal du være mere end velkommen til at sende en mail til landssekretær, Esther Elmegaard Bæk på esther@sfu.dk, så skal hun nok forsøge at besvare dine spørgsmål efter bedste evne.


 
Esther Elmegaard Bæk