SF Ungdom

Stil op

Grupper og udvalg

SKRIVEGRUPPE: EN SOCIAL INDSATS MED HÅB FOR FREMTIDEN (LL-papir)

 

På næste landsledelsesmøde, skal landsledelsen vedtage et politikpapir omhandlende, vores politik til det sociale område. Kommissoriet for papiret kan du læse nedenfor, og synes du det lyder spændende - og som noget du gerne vil være med til at formulere SFUs politik på - skal du blot læse lidt videre for at finde ud af, hvordan du stiller op til skrivegruppen.

En social indsats med håb for fremtiden

Med den stigende ulighed og kontanthjælpsloft i Danmark er det de svageste mennesker, der bliver ramt. Vi har set en enorm stigning i antallet af fattige børn i Danmark og det er på trods af at Danmark på nuværende tidspunkt har flere i arbejde end nogensinde før. Vi har de seneste mange år set reformer på både førtidspension, fleksjob, kontanthjælp og sygedagpenge, og dette har haft en social slagside. Vi har flere hjemløse, end vi har haft i årtier, og særligt unge er udsatte. Udsatte børn og unge har ikke de samme muligheder for at få sig det liv, de gerne vil have. De sociale problemer i samfundet hober sig op og mange føler sig efterladt på perronen uden noget håb for fremtiden. Derfor skal vi have nye løsninger og visioner på banen. Papiret skal derfor svare på følgende spørgsmål:

  • Hvordan kan samfundet løse de særlige sociale problemer, vi har i Danmark?

  • Hvordan skaber vi en god forebyggende indsats?

  • Arbejde bliver ofte italesat som løsningen på sociale problemer. Er det rigtigt og hvordan forholder vi os til det?

  • Hvordan får vi særligt børnene ud af fattigdom?

Der nedsættes et skriveudvalg på i alt 4 mennesker, hvor én er tovholder. Det forventes at der trækkes input fra relevante partnere og processen bliver åben via ”SF Ungdom – info og debat”. Papiret må maksimalt fylde 3 sider.

sådan stiller du op, og det kræver det

For at stille op til skrivegruppen, skal du blot sende en mail til esther@sfu.dk med en motivation på maks. 100 ord. Dette skal du gøre senest den 12. oktober klokken 12.00.

For at sidde i skrivegruppen, skal du have lysten til at være med til at formulere SFUs politik på socialområdet. Du skal have lysten og muligheden for at arbejde relativt aktivt med det den næste måneds tid, da der allerede er deadline for det færdigskrevne papir den 8. november (altså en måned efter valget til skrivegruppen), så landsledelsen kan få politikpapiret i ordentlig tid til at behandle det i distrikter og deslige.

Har du nogen spørgsmål til, hvad det betyder at sidde i en skrivegruppe, skal du være mere end velkommen til at sende en mail til landssekretær, Esther Elmegaard Bæk på esther@sfu.dk, så skal hun nok forsøge at besvare dine spørgsmål efter bedste evne.

 
Esther Elmegaard Bæk