SF Ungdom

Udenrigspolitik

10547823_10152882411084399_7260258863376353390_o.jpg

Frihed og demokrati i hele verden.

SFU støtter lighed, frihed og demokrati i hele verden. Den bedste måde at skabe fred på er ved at bekæmpe fattigdom og diktaturer. Militære aktioner skal altid være sidste udvej, når en konflikt skal stoppes.

Store dele af verden lever i fattigdom, uden demokrati og uden fred. SFU vil skabe lighed, frihed og demokrati for alle folkeslag.

Det skal ske gennem en aktiv og ansvarlig udenrigspolitik, hvor Danmark gennem støtte, dialog og samarbejde skaber en bedre verden.
 

Demokrati og menneskerettigheder

SFU mener, at demokrati og menneskerettigheder skal være i højsædet i dansk udenrigspolitik. Danmark bør fordømme brud på menneskerettighederne – uanset om det kommer fra diktaturer i Mellemøsten eller USA, der bruger tortur og dømmer mistænkte uden en rimelig rettergang.

På højrefløjens findes en idé om, at man kan tvinge andre lande til et vestligt demokrati med militære midler. Eksperimenterne har været en skræmmende lektie for hele verden, og SFU afviser den højreorienterede politik. Derimod er det vigtigt at fremme demokrati ved at støtte og hjælpe demokratiske kræfter.

Diktatorer skal kritiseres, og i nogle tilfælde kan økonomiske sanktioner være nyttige redskaber til at presse på for en mere demokratisk udvikling.
 

Bekæmp fattigdom

Fred skabes bedst ved at sikre et ordentligt livsgrundslag for befolkningen i et land. SFU kæmper derfor for, at Danmark og den vestlige verden giver mere i U-landsbistand til den tredje verden.

I den forbindelse kræver vi også et opgør med EU’s landsbrugsstøtte, der med støtten til europæiske landmænd gør det umuligt for eksempelvis afrikanske bønder at eksportere varer til Europa.
 

Krig som sidste udvej

SFU har ofte været skeptiske overfor militære aktioner som for eksempel Irak-krigen. Principielt set afviser vi dog ikke, at det kan være nødvendigt at bruge militære midler for at forhindre blodbad og overgreb, som Danmark var med til at stoppe på Balkan i 90’erne og i Nordafrika i 10’erne.

Men militære aktioner skal altid være absolut sidste udvej og humanitært begrundet – ikke imperialistisk. Der skal være en klar plan for, hvordan landet hjælpes og fred skabes efter en militær aktion, og aktionerne skal ske i samarbejde med det internationale samfund.

SFU foretrækker, at aktioner støttes af FN. I særlige situationer kan det dog ikke lade sig gøre, hvis for eksempel Kina i FN’s sikkerhedsråd prioriterer egne økonomiske interesser over at hjælpe civilbefolkningerne. I sådanne situationer kan det alligevel være det bedste at støtte en militær aktion.
 

Styrk FN

SFU ser De Forenede Nationer (FN) som en meget vigtig international organisation, som skal styrkes og respekteres. FN er i dag det bedste forum for fredsskabende og fredsbevarende arbejde.

FN bør blive mere demokratisk end i dag, hvor en lille gruppe af lande har næsten al magten. Vetoretten til de 5 permanente medlemmer af sikkerhedsrådet skal fjernes, og der skal sikres direkte og gennemskuelige beslutningsgange i organisationen.

Nedrust NATO

Hvis FN styrkes, vil NATO’s rolle være udspillet. Alliancen bør nedrustes og på længere sigt opløses. Ligeledes bør militæralliancer pålægges krav om nulvækst og belønnes for nedrustning.

I den forbindelse skal der generelt mere fokus på nedrustning af verden for at skabe fred.

Våbenhandel skal reguleres i langt højere grad, der skal arbejdes for et forbud mod kernevåben og lande med sådanne våben skal som minimum opfylde nedrustningsaftalerne. Danmark bør gå forrest og vise, at ressourcerne fra militær og krig kan bruges til andre og bedre formål.

læs mere:

Danmark i verden, 2015

Temaudtalelse om krig, 2010