SF Ungdom

Sundhed og psykiatri

14441037_10154189864167535_4504664213454033376_n.jpg

Lige adgang til sundhed og psykiatri

SFU ønsker et solidarisk, effektivt sundhedsvæsen, hvor alle kan blive behandlet. Det skal ikke være pengepungen, der afgør, om man kan blive behandlet eller ej.

Uheld og sygdomme kan ramme os alle. Sundhedsvæsnet er derfor en meget vigtig del af vores velfærdssamfund.

SFU knokler for en sundhedspolitik, der sikrer effektiv forebyggelse og behandling af sygdomme. Vi står for et solidarisk sundhedsvæsen, hvor alle har lige adgang til hospitaler, psykologer, psykiatere og læger.

Det skal ikke være pengepungens størrelse, der afgør, hvor hurtigt og om man kan blive behandlet. Derfor afviser SFU at indføre mere brugerbetaling i sundhedsvæsnet og vil i stedet fjerne for eksempel brugerbetaling hos tandlægen. Udgifterne til sundhedsvæsnet skal betales solidarisk over skatten, så dem, der har mest, bidrager mest.

’Generation Utryg’

Alt for mange unge lider af stress, depression og angst. De tvivler på deres egne evner og vender problemet indad. Vi har kaldt vores generation for ’Generation Utryg’, fordi den økonomiske krise, presset på arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet samt stigende individualisering betyder usikkerhed for den enkelte og dermed flere psykiske problemer.

SFU vil have mere fokus på de psykiske lidelser i sundhedssystemet. Først skridt skal være at ligestille psykiske sygdomme med fysiske.

Fællesskab frem for privatisering

En solidarisk sundhedspolitik kræver en stærk offentlig sundhedssektor med lige adgang for alle borgere.

I løbet af de sidste mange år har der været massive besparelser på sundhedssektoren, samtidig med at den private sektor er vokset markant. Vi synes, det er en skræmmende udvikling, når man sparer på det offentlige, mens den private sektor udvides. Det kommer i langt højre grad til at være størrelsen på ens pengepung, der afgør ens behandlingsmuligheder. Desuden har private hospitaler ingen interesse i at specialisere sig i behandlinger, som der ikke er udsigt til at tjene penge på.

Lige muligheder for et sundt liv

Uligheden i dagens Danmark er mest tydeligt i forhold til sundhed.

Eksempelvis lever de lavestlønnede mænd 10 år kortere end de højestlønnede. Borgere med lav indkomst og kort uddannelse får også langt flere livstilssygdomme og dermed et dårligere liv end mere privilegerede grupper. 

Men uligheden skyldes også, at alle ikke har råd til at leve sundt eller mulighed for at dyrke motion. Derfor skal skattepolitikken og den økonomiske politik skabe bedre økonomi til de lavtlønnede danskere.

I skoler og daginstitutioner bør alle børn have mulighed for at få gode oplevelser med motion og ret til gratis sund mad.

Reelle muligheder

Det er ikke kun pengepungen, der kan skabe ulighed i sundhed. I dag er der forskel på adgang til sundhed rundt om i landet, og det er bevist, at man hurtigere får en diagnose, hvis man har socialt stærke familiemedlemmer, der presser på for en afklaring. Det kan ikke være rimeligt. I SFU mener vi, at der skal meget mere fokus på, hvordan vi får reelt lige muligheder i sundhedssystemet.

Læs mere:

Til kamp for en bedre psykiatri, 2017

SFU's principper for forebyggelsespolitik, 2013

Fra ’Generation Utryg’ til ’Generation Vi kan’, 2012