SF Ungdom

Socialpolitik

28061321_10155835277987535_756943887564823254_o.jpg

En hjælpende hånd.

SFU vil give de svageste grupper en chance og bekæmpe fattigdom. Vi har brug for, at alle bliver en del af fællesskabet.

I dag vokser over 10.000 børn op i fattigdom i Danmark. Men hvis man lytter til medier og politikere, får man let indtrykket af, at fattigdom kun findes i Afrika.

I SFU mener vi, at intet barn skal vokse op i fattigdom i et rigt samfund som det danske. Derfor har vi protesteret under den borgerlige regering imod fattigdomsydelserne, såsom integrationsydelse og kontanthjælpsloft, der kun gør de svage svagere.

Socialt udsatte bliver ikke mindre udsatte af at have færre penge - tværtimod. Socialt udsatte skal i stedet have hjælp, så de kan komme videre og klare sig selv. I SFU mener vi derfor, at man skal løse årsagen til, at folk er socialt udsatte - ikke straffe dem for at være det. Eksempelvis mener vi, at misbrugere ikke skal mødes af en politibetjent, men af en socialrådgiver og et sundhedsvæsen, der kan hjælpe dem mod et bedre liv. SFU vil derfor afkriminalisere narkotika.

SFU kræver handling nu, og der er nok at tage fat på: Staten bør støtte svage familier økonomisk, så børn har råd til fritidsaktiviteter, og gennem en bedre uddannelses- og beskæftigelsespolitik kan vi gøre meget mere for at få svage grupper væk fra fattigdom og udstødelse og med i fællesskabet på arbejdsmarkedet. Vi mener desuden, at alle skolebørn skal have et gratis måltid sundt mad hver dag, så dine forældres ressourcer ikke begrænser dine muligheder.

Et stærkt socialt sikkerhedsnet

SFU værner om det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Man skal have hjælp, hvis man kommer i problemer, og borgere uden udsigt til at blive raske eller arbejdsduelige skal have ret til understøttelse, uden at skulle trækkes urimeligt gennem systemet.

I dag opgiver samfundet for mange mennesker, der lever et helt liv på overførselsindkomster. Det er ikke rimeligt for den enkelte eller for samfundet, som har brug for alles ressourcer. Derfor skal der mere fokus på og hjælp til den enkeltes problemer for kassetænkning og kontrol af de svageste. SFU arbejder desuden for, at psykologhjælp skal være gratis – i første omgang til lægehenviste unge.

En social indsats, der skaber håb for fremtiden, 2018

Frihed i velfærd, 2016