SF Ungdom

Skattepolitik

15123401_10154367663567535_691059842639673923_o.jpg

Et fair bidrag til fællesskabet.

SFU står for en solidarisk skattepolitik, der giver råd til velfærden. Hvis man er blandt dem, der har mest, er det kun rimeligt, at man også bidrager mest. Skattepolitikken skal også bruges til at skabe mere lighed.

I Danmark er vi stolte af den frie og lige adgang til undervisning, behandling og hjælp til de svage. Men velfærdssamfundet er ikke gratis. SFU’s skattepolitik handler om, at der skal være råd til velfærden. Og pengene skal findes på en rimelig måde.
 

En fair skattepolitik

SFU kan sagtens forstå, hvis mange danskere med lave indkomster mener, at de betaler rigeligt i skat. Derfor er det god socialistisk politik at lade dem med lave indkomster betale mindre i skat. Til gengæld bør de rigeste og selskaberne betale mere til fællesskabet, som de selv nyder godt af.

SFU’s holdning er blandt andet, at formueskatten skal genindføres, så dem med store formuer bidrager mere. At der indføres en særlig skat for de danske millionærer. Og at de danske virksomheder skal betale 30 procent af overskuddet i skat, ligesom de gjorde indtil 2001.

I mange år har skattepolitikken i Danmark primært handlet om at give de velstillede skattelettelser. Den kurs vil SFU ændre!
 

Skab mere lighed

De rigeste i Danmark har de sidste mange år haft en langt større indkomstfremgang end resten af befolkningen. SFU har intet imod, at nogen tjener mange penge, men som samfund har vi en interesse i at skabe mere lighed.

Vi vil skabe mere lighed ved at bede de rigeste om at betale mere i skat og de almindelige danskere mindre. Samtidig vil SFU skabe mere lighed mellem boliglejere og boligejere ved at indføre omkostningsbestemt husleje i alle private og almene lejemål og dermed sænke huslejen markant. Til gengæld bør boligskatten (ejendomsværdiskatten) igen stige med prisudviklingen. Man skal ikke straffes særligt for at eje en bolig, men det er heller ikke rimeligt at blive belønnet i voldsom grad.
 

Skattefusk skal bekæmpes

I dag er der udbredt opbakning i befolkning til det skattefinansierede velfærdssamfund. Men når personer og virksomheder snyder i skat, mister fællesskabet styrke og troen på velfærdssamfundet risikerer at forsvinde i befolkningen. SFU finder det dybt provokerende, når for eksempel multinationale selskaber, banker og de mest velhavende snyder i skat på forskellige vis.

Undersøgelser viser, at det paradoksalt nok, er de mest velhavende danskere, der er bedst til at undgå at betale til fællesskabet. Det kan ikke være rimeligt, og derfor kræver SFU en skarp kontrol og hårde sanktioner mod skattefuskere.
 

Hensyn til miljø og sundhed

SFU mener, at skattepolitikken også skal tage hensyn til at passe på miljøet og leve mere sundt. Det kan blandt andet ske gennem afgifter og give skattefordele til miljø- og klimavenlige produktion og produktion.

Læs mere:

En ny kurs til en ny tid, 2009