SF Ungdom

Integration

13975417_10154087825652535_7297458926951535825_o.png

INTEGRATION ER ALLES ANSVAR

Siden starten af 80’erne har skiftende regeringer og politiske flertal forsøgt at besvare de spørgsmål om flygtninge og integration, der gang på gang er dukket op i den danske debat. I dag står det klart, at mange de svar, der er blevet givet indtil nu, enten har været mangelfulde eller decideret skadelige. Integrationsindsatsen ift. flygtninge og indvandrere fra fattige ikke-vestlige lande er på mange måder slået fejl, og ingen er kommet med et sammenhængende forslag, der både kan sikre en fair behandling af de flygtninge, der kommer hertil, samt sikre en velfungerende inklusion i det danske samfund af dem, der ender med at blive.

SF Ungdom ønsker at vende denne tendens. Vi vil sikre en flygtningepolitik, der anerkender Danmarks ansvar og respekterer, at menneskerettighederne er universelle. Samtidig vil vi kæmpe for en effektiv integration, der bygger på respekt for mennesker, accept af grundlæggende værdier i det danske samfund og gensidige, retfærdige krav til danskerne og de mennesker, der ønsker asyl, opholdstilladelse og statsborgerskab. Dette papir præsenterer SFU’s holdning til flygtningespørgsmålet, og hvordan vi vil inkludere de fattige ikke-vestlige flygtninge, der får ophold i Danmark, og deres efterkommere i vores samfund.

Med disse initiativer vil vi bryde med tidligere tiders dårlige integrationsindsatser, og går til kamp for en retfærdig politik, der virker. Fremtiden er et åbent samfund med lighed og plads til forskellighed i fællesskab – ikke et splittet samfund med fordomme og kulturelle konflikter.

Læs mere:

Integration fra venstre side: SOLIDARISKE LØSNINGER og SAMMENHÆNGSKRAFT, 2006

Integration er alles ansvar, 2015