SF Ungdom

Ideologi

18055883_10154884420652535_6017027338588877837_o.jpg

For solidaritet, marxisme og bæredygtighed!

– Socialisme er fremtiden!

SFU arbejder ud fra et folkesocialistisk udgangspunkt. Den rå kapitalisme sætter virksomheders overskud over hensyn til menneskers velfærd og klodens fremtid. SFU kæmper for en samfundsudvikling, der har demokrati og velfærd for alle i højsædet.

SFU er en socialistisk ungdomsorganisation. Vi er i politisk familie med SF og deler den folkesocialistiske ideologi.

Grundlæggende set er vi stærkt kritiske overfor den rå markedskapitalisme, hvor det allervigtigste er at skabe profit. Kapitalismen er et effektivt økonomisk system, men sætter igen og igen hensynet til demokrati, menneskers velfærd og miljø over styr.

SFU knokler for en socialistisk udvikling, hvor demokratiet er i højsædet. Alle skal have lige meget at skulle have sagt. Sådan er det ikke i dag, hvor nogle få privilegerede bestemmer mest og ikke tager hensyn til det store flertals ønske om et trygt liv med velfærd, demokrati og rent miljø.

 

Vi påstår ikke, at vi har de færdige svar til, hvordan der kommer paradis på jord. Sådan opfatter vi ikke ideologi. Men vi har en analyse af dagens samfund og holdninger til, hvordan det bør ændres, som er grundlæggende og retningsgivende for vores politiske arbejde.

En demokratisk socialisme

SFU er kapitalismekritiske og ønsker især, at demokratiet skal fylde mere i verden, end det gør i dag. Den politiske udvikling, vi ønsker, forudsætter også stærk demokratisk opbakning.

Når vi kalder os folkesocialister er det netop fordi, at socialistisk politik kun bør gennemføres med folket i bag sig. På både den yderste venstrefløj og yderste højrefløj findes ekstremister, der mener, at deres holdninger er så rigtige, at de kan gennemføre en voldelig revolution, uden at flertallet støtter dem. Alle eksempler på dette er skræmmende, og SFU holder stædigt fast i det demokratiske udgangspunkt.

Et skridt ad gangen

SFU ønsker grundlæggende forandringer af vores samfund. SFU vil revolutionere de samfund, vi kender i dag! Men vi sidder ikke på hænderne og venter til den dag, hvor alt pludselig bliver ændret.

Vi tror på, at vi bedst ændrer verden ved at tage et skridt ad gang. Vi kæmper parlamentarisk for en bedre verden, når vi støtter SF med at få valgt repræsentanter i byråd, regioner, Folketinget og Europa-Parlamentet. Og vi kæmper ikke-parlamentarisk ved at organisere unge i SFU, være aktive i bevægelser og i enkeltsager og deltage i den offentlige debat. Ved at skabe små forbedringer kan vi vise befolkningen, at en ny kurs for vores samfund er realistisk og nødvendig.

Marxistisk inspiration

SFU er inspireret af Karl Marx’ analyser af samfundet. Hans tanker er naturligvis præget af en anden tid, og alt var ikke korrekt. Men analysen af, at samfundet er delt i klasser med forskellige interesser, er grundlæggende set rigtig og brugbar den dag i dag.

Både nationalt og globalt set er stort set alle politiske spørgsmål under overfladen præget af forskellige interesser. En lille elite af mennesker, der sidder på magten, kæmper for at bevare sine privilegier. Det ønske er ofte i modstrid med det store flertal af almindelige menneskers interesser. For eksempel er eliten af erhvervslivets interesserer i at skabe et stort overskud ikke altid forenelige med rimelige løn- og arbejdsforhold og beskyttelse af miljøet.

SFU mener, at der findes klassekamp både i Danmark og resten af verden. Og vi tager stilling, når vi fører politik. Vi prioriterer vores kræfter til gavn for folk, som de er flest – også selvom vores politik ikke nødvendigvis tilgodeser de privilegerede samfundsgrupper.

Læs mere:

Socialist i dag, 2013

Vores fælles springbræt, 2012