SF Ungdom

Feminisme

Feminismen.png

Vi drømmer om et land, hvor alle er lige!

Kvinder får fortsat markant mindre i løn. Samtidig er der langt flere mænd end kvinder, der ender på samfundets bund, og der ses fortsat skævt til mænd, der prioriterer familieliv over job og karriere.

I 1973 afskaffede fagbevægelsen ”kvindeløn” i overenskomsterne. Alligevel tjener mænd i dag i gennemsnit mellem 17 og 21 procent mere end kvinder. Der findes ingen rimelige argumenter for at underbetale kvinder, og den ringere løn er udtryk for diskrimination, et utroligt kønsopdelt arbejdsmarked, samt at kvinder tager langt mest barsel og mister ancenitet på arbejdsmakredet. Derfor vil SFU kæmpe for lige løn for lige arbejde.

SFU ønsker reel ligestilling mellem mænd og kvinder – også når det kommer til barselsorlov og børneopdragelse. Men på grund af skævhederne i det danske lønsystem kommer økonomiske overvejelser og karrieremæssige hindringer ofte i vejen for, at manden tager sin del af barslen. Kvinder skal ikke tvinges på barsel, fordi de tjener mindre end deres mænd. Og det skal blive accepteret for mænd at tage barselsorlov. Denne udvikling sker ikke af sig selv, det kræver en kulturændring, som samfundet må skubbe i den rigtige retning:

  • Derfor vil SFU opdele barselsorloven ligeligt, så halvdelen af barslen bindes til hver af forældrene, og muligheden for at overføre en del fra den ene forælder til den anden fjernes. I første omgang kræver vi 3 måneders barsel øremærket til medforældreren.

SFU ønsker samtidig en række tiltag, der skal gøre op med den skæve indkomstfordeling mellem mænd og kvinder, samt med den fastlåste opdeling på arbejdsmarkedet mellem såkaldte mande- og kvindeerhverv.

Det danske arbejdsmarked er et af de mest kønsopdelte arbejdsmarkeder i Europa. Flest kvinder besidder traditionelle ”kvindejobs” som SOSU’er, sygeplejersker og andre omsorgsjobs og kontorjobs i den offentlige sektor, mens mændene besidder ”mandejobs” i den private sektor i håndværk, teknik eller i erhvervslivet. De typiske ”kvindebrancher” er dårligere lønnet end ”mandebrancherne”, og mande- og kvindebrancherne udgør den største årsag til den store lønforskel mellem mænd og kvinder. Eksempelvis tjener en diplomingeniør 10.000 kr mere om måneden end en pædagog til trods for, at begge er professionsbachellorer med 3,5 års uddannelse.

  • Vi vil have højere løn i typiske kvindefag. Det offentlige må gå foran og tage ansvaret for en økonomisk opprioritering af de omsorgserhverv, der i dag prioriteres meget lavt: bl.a. pædagoger, SOSU-hjælpere og – assistenter.

  • Der skal føres kampagner, som har til formål at rekruttere uddannelsessøgende på tværs af det kønsopdelte arbejdsmarked.

I SFU mener vi, at mænd og kvinder lige godt kan varetage alle jobs, og vi tror ikke på, at det kønsopdelte arbejdsmarked er en naturlig eller god idé. Vi vil have et arbejdsmarked, hvor man ikke har et job på grund af sit køn, men på grund af sine evner og kvalifikationer. Det fordrer det kønsopdelte arbejdsmarked ikke.

Derfor kræver SFU, at:

  • Der skal nedsættes et uvildigt ligeløns-organ på arbejdsmarkedet, som kan behandle klagesager om uligeløn

  • Der skal være pasningsgaranti fra 6 måneder, så ingen er tvunget væk fra arbejdsmarkedet længere end dette, fordi deres barn ikke kan blive passet.

Fortællingen om, at vi har reel ligestilling I Danmark, er langt fra virkeligheden. Der er fortsat markante forskelle mellem mænd og kvinders muligheder, der forstærkes og opretholdes af de stereotyper, som vi hver især udsættes for I vores dagligdag.

Derfor vil SFU:

  • Gøre op med kønsstereotyper gennem bedre seksualundervisning i bl.a. seksuelle minoriteter, samt bedre kulturel undervisning i fx samfundsfag.

  • Et forbud mod køb af sex.

Også på det juridiske område er der behov for forbedringer. For mange mænd bliver i dag, imod deres vilje, degraderet til 2. eller 3. rangs forældre efter en skilsmisse. Dette er uacceptabelt og urimeligt. SFU kræver, at begge forældre får lige juridiske rettigheder og lige ansvar for deres børn.

  • Derfor arbejder vi for, at man indfører delt forældremyndighed mellem kønnene. Den sociale ligestilling og den juridiske ligestilling må gå hånd i hånd.

Lighed er for os en kamp for at sikre frihed, magt og et godt liv for de mange frem for de få. Vi mener ikke, at alle skal være ens eller leve det samme liv. Tværtimod tror vi på, at mere lighed vil give flere mennesker mulighed for at leve det liv, de ønsker.

En feminisme for alle, 2016