SF Ungdom

Boligpolitik

22861638_10155516799322535_5173035641809750070_o.png

Ordentlige boliger til alle.

SFU står for en boligpolitik, der styrker fællesskabet. Vi vil ikke have et samfund med mure og pigtråd. I stedet vil vi sikre en stærkere almen sektor og bedre boligforhold for unge.

Hvis du vokser op i et af de boligområder, der ofte kaldes ’ghettoer’, er dine chancer for et sundt og godt liv ringere, end det er for den person, der vokser op i et villakvarter i den pæne ende byen.

I SFU er vi bekymrede over den store ulighed på boligområdet og ønsker ikke et opsplittet samfund, hvor de rige bor bag mure og pigtråd. Vi ønsker et samfund, hvor alle kan bo i en god bolig, og hvor man mødes på tværs af sociale og kulturelle forskelle i lokalområdet.

Styrk den almene sektor

SFU er særligt optaget af, at den almene boligsektor udbygges og er attraktiv for alle. Det er vigtigt, at der tiltrækkes for eksempel studerende og velfungerende familier til den almene sektor, så den ikke ender med kun at huse socialt udsatte.

Stop ghettoerne

Samtidig skal der gøres en indsats overfor ’de rige ghettoer’. De rige kommuner skal tage ansvar for at huse svage grupper, og der skal særligt i storbyerne bygges gode, billige boliger, som almindelige danskere også har råd til at bo i. I den forbindelse er det på sigt også relevant at ophæve skattestoppet på ejendomsværdibeskatning, der reelt betyder skattelettelser til boligejerne år efter år, og på den måde øger uligheden på boligområdet.

Boliger for unge

På lejemarkedet er der desværre mange eksempler på, at udlejerne tager en urimelig høj husleje. Det går ikke mindst udover unge. SFU vil stramme op i lovgivningen på lejemarkedet, så bolighajer ikke kan løbe om hjørner med borgere, der har brug for en bolig.

Samtidig er det afgørende, at der er rigeligt med billige studieboliger nær de unges uddannelsessteder.