SF Ungdom

Arbejdsmarkedspolitik

Aktion fra 2017, hvor vi kræver gratis arbejdstøj til lærlinge, der ikke selv har råd til det.

Aktion fra 2017, hvor vi kræver gratis arbejdstøj til lærlinge, der ikke selv har råd til det.

Alle har ret til et godt arbejde

Cheferne skal ikke kunne udnytte og snyde de ansatte på arbejdspladserne. SFU støtter en stærk fagbevægelse, rimelige løn- og arbejdsforhold og mere indflydelse til medarbejderne.

Hver dag bruger omkring to millioner danskere en stor del af deres vågne timer på at gå på arbejde. Mange unge arbejder ved siden af deres uddannelse, under sabbatår eller i ferierne.

Det er vigtigt, at borgerne arbejder, skaber værdi og dermed holder samfundet i gang. Men det skal ske under rimelige forhold, hvor man får en fair løn og ikke risikerer at komme til skade eller blive syg. Det er svært at leve et godt liv uden et ordentligt arbejdsliv. SFU ønsker et retfærdigt arbejdsliv med demokrati og ligestilling.

 

Sammenhold på arbejdet

SFU støtter ’den danske model’, hvor medarbejderne står sammen i fagforeninger, der aftaler løn- og arbejdsforhold gennem overenskomster med arbejdsgiverne.

Hvis man ikke står sammen i stærke fagforeninger, er der lange udsigter til et godt arbejde for alle. SFU opfordrer derfor alle til at melde sig ind i sin relevante fagforening. Vel at mærke en rigtig fagforening med overenskomst under LO, FTF eller AC fremfor de billige discountudgaver af fagforeningerne som Det Faglige Hus og Kristelig Fagbevægelse.

Unges forhold

SFU er særligt optaget af unges forhold på arbejdsmarkedet. Der er alt for mange eksempler på, at unge bliver udnyttet af arbejdsgivere, der snyder i løn eller presser de unge på urimelig vis. I kølvandet på den økonomiske krise ender mange unge i usikre midlertidige jobs med lav løn og få rettigheder.

SFU mener, at politikerne må gå forrest for at skabe jobs og lærepladser under rimelige forhold til unge. Samtidig skal myndighederne slå hårdt ned på arbejdsgivere, der bryder loven og narrer unge, som ikke kender deres rettigheder.

Demokrati på arbejdet

Selvom vi lever i et demokrati, har man sjældent indflydelse på, hvordan tingene fungerer på arbejdspladsen. Det er hverken rimeligt eller klogt. Der er flere eksempler på, at virksomheder faktisk fungerer bedre, når de ansatte har noget at sige.

Derfor er SFU’s holdning, at medarbejderne bør høres og inddrages i alle større beslutningsprocesser og repræsenteres i relevante besluttende organer som eksempelvis bestyrelser. Derudover bør der indføres overskudsdeling, så de ansatte disponerer over en vis del af det overskud, virksomheden skaber.

Demokrati skal også gælde på offentlige arbejdspladser, hvor de ansatte skal have ytringsfrihed og kunne tage relevante problemer op.

Løntrykkeri fra udlændinge

Siden EU’s østudvidelse er tusindvis af østeuropæere kommet til Danmark for at arbejde. SFU mener, at udlændinge skal være velkomne til at arbejde i Danmark, men det skal ske på danske løn- og arbejdsforhold. Der er alt for mange eksempler på, at udlændinge arbejder til lønninger under overenskomstniveau og under farlige forhold i blandt andet bygge- og rengøringsbranchen.

Det er ikke rimeligt for de udlændinge, der udnyttes. Og det går udover de danske arbejdere, som bliver presset til lavere lønninger og dårligere arbejdsforhold i konkurrencen med udlændingene.

SFU mener, at myndighederne må være mere aktive for at stoppe udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft. I EU må politikerne sikre, at arbejdskraftens frie bevægelighed ikke står over sociale hensyn til arbejdsrettigheder.

Udenlandske arbejdere skal oplyses om de danske traditioner på arbejdsmarkedet og bør melde sig ind i dansk fagforening. Det samme bør danskere i øvrigt gøre, når de rejser til et andet land for at arbejde.

Læs mere:

Alle unge skal have ret til et godt arbejde, 2012

Fælles arbejdsmarked – Social dumping, 2010

Det gode arbejdsliv, 2009