SF Ungdom

Jobopslag

Bliv en del af SFUs sekretariat

ORGANISATIONSKONSULENT MED FAGLIGT FOKUS

 

OM STILLINGEN

Som organisationskonsulent vil din primære opgave være at arbejde med organiseringen af SFU’s lokale aktiviteter og organisationsudvikling. Det vil være dit primære ansvar at igangsætte og understøtte SFU’s kampagneaktiviteter samt hjælpe og dygtiggøre vores tillidsvalgte og aktivister inden for ledelse, kampagneorganisering og hvervning samt det daglige foreningsarbejde med generalforsamlinger, mødeledelse, lokaløkonomi mv.

Som organisationskonsulent kommer du således til at spille en helt central rolle i organisationens arbejde med at øge synligheden lokalt, få flere nye medlemmer, opstarte og skabe øget aktivitet i SFU’s lokalafdelinger samt organisere flere frivillige i vores aktiviteter. Du vil endvidere have til opgave at indsamle dokumentation for aktivitet i vores aktive afdelinger.

Som noget særligt vil du i forlængelse af ovenstående skulle have stort fokus på at organisere unge med LO-baggrund i SFU. I SFU er det et vigtigt mål for os at være bredt repræsenteret i ungdommen.  Derfor arbejder vi systematisk med via kampagner og målrettede indsatser at sikre, at flere unge med erhvervsfaglig baggrund bliver engageret i politik og i SFU. Dette arbejde handler både om at få flere medlemmer med LO-baggrund, men også at organisere denne medlemsgruppe i SFU’s lokale led og i kampagnearbejde.

Som organisationskonsulent med dette særlige fokus, vil du få ansvar for at koordinere SFU’s kampagneindsatser på erhvervsskolerne,. Du vil også arbejde med øvrige målrettede initiativer ift. medlemsmodtagelse og fastholdelse af medlemmer med erhvervsfaglig baggrund.

Du vil indgå i et team sammen med en anden organisationskonsulent. Jeres arbejde forudsætter, at I er mest muligt til stede lokalt og deltager i møder, kampagneaktiviteter, uddannelsesbesøg mv. sammen med vores lokale ledere og aktivister. Du skal derfor regne med, at du kommer til at tilbringe en stor del af din arbejdstid uden for SFU’s landskontor, og vil arbejde tæt sammen med SFU’s distriktssekretærer, kontaktpersoner m.fl.

Derudover vil du komme til at arbejde med de ad hoc opgaver der er i forbindelse med driften af et ungdomsparti.

OM DIG

Du er god til at:

  • Sætte dig selv i gang samt arbejde effektivt og selvstændigt.
  • Skabe gejst og engagere mennesker omkring dig.
  • Være initiativrig, glad for at være på og skulle præstere i dit daglige arbejde.
  • Kunne lide at gå foran, tale i telefonen, være på kampagne, tale med fremmede og vende begrænsninger til muligheder.
  • Arbejde tæt sammen med andre.
  • Lære fra dig og inspirere andre og samtidig selv indhente ny viden og ideer ud fra egne erfaringer, andre organisationer, andre kampagner mv. som løbende bidrager til at udvikle SFU’s arbejde.
  • Håndtere pressede situationer uden at miste overblikket.
  • Arbejde med deadlines
  • Agere loyalt som ansat i en politisk organisation.

Det er derudover et krav, at du har kendskab til SF Ungdoms mange aktiviteter samt arbejdet i afdelinger og distrikter.

Ydermere er det en fordel, hvis du forstår og kan bruge diverse billede- og videobehandlingsprogrammer, samt eventuelt har et kørekort.

OM ARBEJDSPLADSEN

Du vil have kontor på vores sekretariat i København, men arbejdet vil i høj grad foregå ude i SF Ungdoms afdelinger og distrikter. Du vil derfor også skulle forvente svingende arbejdstider.

Du vil blive en del af en ung og dynamisk arbejdsplads med ansatte, frikøbte og frivillige, der brænder for sagen. Sammen udgør vi et stærkt fællesskab, der arbejder hårdt og effektivt med koordineringsmøder og sociale aktiviteter. I dit daglige arbejde vil du skulle arbejde tæt sammen med SFU’s øvrige ansatte og daglige ledelse. Selvom vi er et ungt team, stiller vores arbejde krav om præcision og selvstændighed. Du får meget ansvar og rum til at udvikle dine opgaver og dit arbejdsområde, og vi gør meget ud af også at inddrage og dygtiggøre vores sekretariat politisk. Til gengæld forventer vi, at du bidrager til fælles målsætninger, arbejder loyalt over for organisationens beslutninger og overholder fælles aftaler i det daglige.

ANSØGNINGEN

Lyder jobbet som noget for dig?

Så tøv endelig ikke med at sende os din ansøgning til esther@sfu.dk. Ansøgningsfristen er 18. juni 2018 kl. 12.00 med ansættelsessamtaler umiddelbart efter.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte landssekretær Esther Elmegaard Bæk på tlf. 52 73 11 58 eller på esther@sfu.dk

 
Esther Elmegaard Bæk