SF Ungdom
Præsentation2 [Automatisk lagret].jpg

GenerationGrøn

Bliv en del af
kampen for klimaet. Bliv en del af Generation Grøn

Du har taget første skridt ind i kampen for en grøn fremtid.
Her under har vi samlet forskellige bidder af SFU’s kamp for klimaet! Vi ses i fronten!

 

Jeg er grøn, for jeg gør verden grønnere

29511374_1663857427063784_2994587117306249216_n.jpg

Kampen for en grønnere fremtid bliver kæmpet af unge i hele verden. Tusindvis af unge kæmper allerede for at gøre en forskel i kampen mod klimaforandringer. Forandring til det grønnere sker ikke af sig selv. Vi har brug dig, hvis vi skal nå i mål, inden det er for sent. Så tag arbejdshandskerne på og gør en forskel.

Tag ikke fejl! Klimaudfordingerne omhandler CO2, men de omhandler også retfærdighed for de svageste. Hvis du vil gøre en forskel, skal du vide, hvad du kæmper for - eller rettere hvem du kæmper for. Du skal vide, hvad der virker i kampen mod udledning af drivhusgasser, og hvad der er varm luft. Du skal vide, hvad du kan gøre, og du skal vide, hvad samfundet kan gøre. 

SFU har ikke alle svarene, men vi har ret mange. På den her side har vi skrevet de fleste af dem. I hvert fald dem, der kan være her. Når du er nået bunden af siden, er du en del af kampen og godt på vej til at gøre verden grønnere. Vi ved, at vi stadig kan nå en grøn omstilling, inden kloden bliver alt for varm at leve på. Men vi har travlt, og vi har brug for din hjælp.


 

Jeg kæmper for klimaet,
for jeg ved, hvad der er på spil

Kampen for klimaet er den vigtigste kamp, verden står over for på nuværende tidspunkt. Vi står ved en skillevej, hvor det at have en ordentlig beboelig klode står i kontrast til den måde, hvorpå vi lever i dag. Drivhusgasserne fosser ud i atmosfæren, og det har massive konsekvenser for kloden. Industrierne udvinder og afbrænder fossile brændstoffer uden omtanke for konsekvenserne i deres entydige jagt på nem profit, men det har en bagside.

De massive udledninger medfører oversvømmelser, tørke, voldsomme storme, fødevaremangel, smeltende poler og meget andet. I Danmark mærker vi på nuværende tidspunkt klimaforandringerne som enormt varme eller enormt våde somre, der primært går ud over vores landbrug, men det er kun en start for uden for Europa er global opvarmning en del af dagligdagen.

 

Områder der lever af landbrug mister deres levegrundlag på grund af tørke, oversvømmelser har tvunget mange mennesker fra hus og hjem, og storme og orkaner bliver voldsommere og voldsommere og ødelægger vital infrastruktur. I 2017 var over 24 mio. mennesker fordrevet fra hus og hjem på grund af klimaet. Vi har samlet fire billeder i højre side, som viser en hverdag med klimaforandringer. Der er mange flere, hvor de kommer fra. Så du må endelig spørge efter flere.

Klimaproblemerne vil kun blive værre, hvis ikke vi snart skifter retning. Mængden af drivhusgasser i atmosfæren nærmer sig med hastige skridt et punkt, hvor global opvarmning medfører uoprettelig skade på vores fælles klode.

Hvis vi i fremtiden skal have en klode at leve på, er der behov for, at vi skrider til handling nu. Det er vi i SF Ungdom klar til at gøre. Du kan læse mere om det i afsnittene under.

 
 

 
IMG_9996.JPG


Støt et borgerforslag, der vil gøre Danmark grønnere

Gratis transport til unge under 26.
Løsningen på klimaproblemerne er ikke, at forbrugeren køber mindre kød eller kun går i genbrugstøj. Problemerne er strukturelle, så det skal løsningerne også være. Vi skal sætte en stopper for kapitalens endeløse produktion og blinde fokus på profitmaksimering. Et skridt på vejen er at aktivere ungdommen og give dem redskaberne til at lægge pres på vores politikere. Ungdommen skal vide, at man ikke kan løse klimaproblemerne blot ved at ændre egne vaner, men kun ved at ændre samfundet.

For at oplære den nye grønne generation er det uhyre vigtigt, at de får en positiv oplevelse med offentlig transport fra både deres barndom og deres ungdom, således at de vil fortsætte med at benytte det bæredygtige alternativ til den CO2 udledende og klima ødelæggende biltransport.


 

Sådan gør vi en forskel

SFU står forest i kampen for klimaet. Hver dag knokler vi for omstilling til en grønnere fremtid.

Vi er Danmarks aktivistiske ungdom. Vi går på gaden og spreder budskabet om behovet for et skift i en grønnere og mere bæredygtig retning. Vi rykker holdninger hos dem, vi taler med ansigt til ansigt og gennem medierne. Vi presser politikerne og skaber politisk forandring, der kan mærkes i hverdagen.

Samtidig søger vi hele tiden ny viden og forsøger at blive klogere på den verden, vi lever i. Hvis man for alvor ønsker at løse klimaproblemerne, så er det et komplekst spørgsmål, fordi det handler om at indføre teknologi, som er kompliceret, og som på nogle områder slet ikke findes endnu, såsom el-drevne fly og et CO2-neutralt landbrug. Derfor bruger vi lang tid på at undersøge og tale med de mennesker, der arbejder med teknologierne til hverdag. Det gør det muligt for os at vide, hvordan vi kan skabe et bedre og mere bæredygtigt samfund. 

Den viden, vi indsamler, bruger vi til at stille forslag i kommuner, regioner, i Folketinget og Europa-Parlamentet. Vi har et tæt samarbejde med SF, som gerne stiller sig til rådighed som talerør for ungdommen, og det giver os en unik mulighed for at skabe reelle forandringer.

Vi kæmper for forandring både lokalt, nationalt og internationalt, fordi vi har et ansvar for at sikre ungdommen en klode og et bæredygtigt samfund der fungerer for alle.


 

5 tiltag, der vil gøre Danmark grønt

Vi ved, at klimaforureningen er altomfattende, og derfor må løsningerne ligeledes være altomfattende. Klimaforandringer er et fælles problem og kan ikke løses individuelt. Der er behov for, at vi fælles presser på for politiske løsninger, der gør Danmark CO2-neutralt. Hvis vi vil reelle forandringer, må vi stå sammen om dem.

Derfor foreslår SFU:
1.   Udfasning af fossildrevne tog i 2025.
2.   Udfasning af fossildrevne biler i 2030.
3.   Et CO2-neutralt landbrug i 2040.
4.   Udfasning af erhvervsrelateret forbrænding af fossile brændsler på dansk jord i 2045.
5.   Udfasning af fossile brændsler i fly og skibe i 2050.

Vi ved, at kampen for CO2-reduktion også handler om massiv satsning på grøn energi. Det skal ske både gennem energibesparelser, energirenovation og genanvendelse af overskudsvarme og samtidig gennem massive investeringer i vindmøller, solceller og anden vedvarende energi.

Vi skal gå på to ben for at standse klimaforandringerne: Vi må både satse massivt på grøn industri og vedvarende energi, samtidig med at vi holder fokus på at stoppe den kulsorte industri i at forurene på vores generations bekostning.

Allerede nu har SF Ungdom stillet et borgerforslag om at gøre offentlig transport gratis for alle under 26. som du måske allerede har læst ovenfor. 

Til højre har vi skrevet kort om de 5 forslag.

IMG_0008.JPG

Udfasning af fossildrevne biler i 2030.

Biler står i dag for en udledning af CO2 på omkring 11,3 millioner ton, og den udvikling er stigende. Dette er den blandt andet, fordi der er flere biler, der anvender fossile brændstoffer, og at udviklingen i benzinbiler brændstof effektivitet er stoppet. Desuden vælger færre et grønnere alternativ såsom toget. Derfor er det nødvendigt, at vi gør privatbilismen mere grøn ved at udfase biler, der kører på fossilt brændstof.

Skal vi nå de nødvendige reduktioner i vores CO2-udledninger, er det derfor nødvendigt, at vi i 2030 har stoppet udledningen af drivhusgasser fra danske biler.

 
hoto by Arne List (CC BY-SA 2.0)

Udfasning af fossildrevne tog i 2025

Billede af: Arne List (CC BY-SA 2.0)

At vores tognet stadig er delvist dieseldrevet er i sig selv dumt. Vi ønsker at få hele tognettet elektrificeret. Dette gør det både lettere at få nye, hurtigere og mere effektive tog, og samtidig nedsætter vi CO2-udledningen, en decideret win-win situation.

Et grønt tognet med billige togpriser er fundamentet for grøn transport og er et nødvendigt transportalternativ til bil og fly.

IMG_9909.JPG

Et CO2-neutralt landbrug i 2040

Landbruget er sammen med privatbillismen en af de største klimasyndere, og der blev i 2014 udledt omkring 10,5 ton CO2 fra landbruget.

Landbruget også skyldig i at udlede andre drivhusgasser som N2O og methan, der begge er meget potente drivhusgasser. Derfor er det vigtigt, at vi giver landbruget incitament til at omstille sig. Dette både for at sikre at klimaforandringerne ikke ødelægger grundlaget for at have landbrug, men også for at sikre et grundlag for liv i det hele taget.

Teknologien for et CO2-neutralt landbrug findes kun på eksperimentelt plan. Det er noget, der skal investeres massivt i. Samtidig skal de mange tiltag, der allerede eksisterer til at reducere udledninger for landbrug, langt hurtigere rulles ud over det danske land, end det er tilfældet i dag.

IMG_9994.JPG

Udfasning af erhvervsrelateret forbrænding af fossile brændsler på dansk jord i 2035

En del industri i Danmark anvender stadig forbrændingsovne, hvor der bliver afbrændt fossile brændstoffer. Disse industrier er vigtige for Danmarks økonomi men giver også en del arbejdspladser til landet. Når det så er sagt, så skal de sammen med resten af Danmark blive grønnere, hvis vi skal have et håb om at blive et CO2-possitivt land. Derfor er det ligesom landbruget vigtigt, at vi stiller krav om at industrierne skal omstille sig for fællesskabets skyld.

port-2970859_960_720.jpg

Udfasning af fossile brændsler i fly og skibe i 2050

Flytransport er i dag en af de mest forurenende måder at bevæge sig rundt på. Derfor er det også vigtigt, at vi forsker og finder en løsninger, for at denne sektor kan blive mere grøn.

Vi kommer ikke uden om, at vi skal reducere antallet af fly i luften, hvis vi skal redde klimaet. Derfor bliver vi nødt til at have et bæredygtigt alternativ. Derfor skal vi have et større tognet, og kun bruge fly, der hvor det er den eneste mulighed.

Skibstransporten er også problemetatisk, som vi kender den i dag. Især de store containerskibe, er helt exceptionelt dårlige for miljøet, og hvis vi ikke kan finde en løsning, må vi udfase brugen. Flere steder kan man fx erstatte bådtransport med togtransport.


 

Sådan bliver du en del af generation grøn

Ungdommen er generation grøn, og SFU har stillet sig i spidsen af kampen for en grøn og bæredygtig fremtid.

Du kan gøre en kæmpe forskel ved at blive medlem af SF Ungdom. Jo flere vi er, jo stærkere er vi, og jo mere forandring kan vi skabe.
Hvis vi ikke skal lide under konsekvenserne af klimasyndernes forurening, har vi brug for dig.

Du kan blive en del af et stærkt socialt fællesskab, der knokler hverdag for et bedre og mere retfærdigt samfund. SFU samler unge, der brænder for den grønne kamp, vil bekæmpe den stærkt stigende ulighed og sikre alle reelt lige og frie muligheder til at leve det liv de ønsker.

Bliv en del af Danmarks aktivistiske ungdom, og vær med til at sikre ungdommen en bedre fremtid!