SF Ungdom

For kontaktpersoner

For kontaktpersoner

 

Er du kontaktperson eller anden tillidsvalgt i den lokalforening eller i dit distrikt, er det en god idé at læse med her. På denne side kan du nemlig finde alt, hvad du skal bruge som kontaktperson (og det, du ikke kan finde her, kan du altid få fra landssekretæren (Emma Sjørvad, es@sfu.dk)  eller den administrative medarbejder (Josefine Palmø, jp@sfu.dk). 

 

Børneattester

 

En børneattest kan beskrives som en begrænset straffeattest, der kun indeholder oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år, samt visse overtrædelser af terrorlovgivningen. Organisationer, hvor tillidsvalgte har løbende kontakt med unge under 15 år, har pligt til at indhente børneattester på sine tillidsvalgte og ansatte. I SFU betyder dette, at landsorganisationen skal indhente børneattester på alle ledelsesmedlemmer og ansatte. Lokalafdelingerne har selv ansvar for at indhente børneattester på alle tillidsvalgte, der har kontakt til medlemmer.

Man kan indhente en børneattest digitalt eller analogt, og det er ikke svært. Indhenter man dem digitalt, skal ens afdeling have et NemID, har man ikke det, kan man få den siddende landssekretær til at indhente dem gennem landsorganisationens NemID. Gør man det analogt, skal man printe samtykkeerklæringer, få folk til at udfylde dem, og aflevere dem på den lokale politistation. Du kan læse mere om det, finde både de analoge børneattester, og hvordan du gør det digital her: https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/boerneattest/. For at indhente dem digitalt, skal du som "indhenter" bruge dem, du-skal-indhente-pås fulde navn og CPR-nummer - er folk ikke trykke ved eksempelvis at sende sit fulde CPR-nummer over mail, kan du bede folk om at sende de første seks cifre på mail og de resterende fire på sms. 

Børneattester er underlagt en særlig og skærpet fortrolighed, hvilket faktisk betyder, at der i udgangspunktet kun er én der må se de enkelte børneattester. I fald man modtager en "plettet" børneattest, er der kun op til tre, der må se den. Det anbefales at man, hvis man modtager en "plettet" børneattest, altid kontakter den siddende landssekretær. Du kan se, hvem det er her. I fald man modtager en "plettet" børneattest, er det ikke ens betydende med at vedkommende ikke kan blive siddende på sin post, det er en individuel vurdering, hver eneste gang. Det er meget, meget sjældent det sker. 

På grund af den skærpede fortrolighed, må man ikke opbevare børneattester, steder hvor andre har mulighed for at se dem. Det betyder, at det anbefales at afdelingens "børneattestansvarlige", bruger nedenstående skabelon til at holde overblik over, hvem man har modtaget børneattester på, og derudover altid sletter dem fra E-boks, så snart man har modtaget og set dem. 

Det anbefales at man indhenter børneattester på nyvalgte hurtigst muligt, og at man genhenter børneattester på folk ca. hvert andet år. Hvis nogen har en børneattest fra en anden organisation/arbejde/lignende, kan man ikke "overføre" dem. Man skal altså altid indhente nye børneattester, på folk, der er blevet valgt.

Er du i tvivl om noget, ift. børneattester kan du altid spørge landssekretæren! Tøv ikke med at gøre det, hvis du er det mindste i tvivl. 

 
Esther Elmegaard Bæk