SF Ungdom

For medlemmer

For Kasserer

Budget og regnskab

 

Et budget bruges til at planlægge, hvad man gerne vil med de penge, man har i sin afdeling. Det er når man vedtager et budget, at man prioriterer sin økonomi. Selvom et budget aldrig kan blive 100% præcist, så er det en enormt vigtig rettesnor at bruge i sit arbejde med afdelingens økonomi; budgettet er i praksis der, hvor man tager beslutninger om, hvor man skal bruge pengene.

Et regnskab bruges til at holde overblikket over en økonomi; det viser, hvor mange penge en afdeling får ind, og hvor mange penge en afdeling bruger. Regnskabet er derudover en vigtig del af det juridiske grundlag for en forening, og der skal være et godkendt regnskab for, at en lokalafdeling kan dokumenters til DUF.

Hvis man er kasserer i en lokalafdeling er det enormt vigtigt, at man har styr på sit regnskab. Alle afdelinger skal hvert år behandle et regnskab på sin generalforsamling. 

På knapperne nedenfor, kan du finde en skabelon, du kan bruge til at lave budget, regnskab og bogføring, og en guide til, hvordan du bruger skabelonen.

 
Victor Ottosen