SF Ungdom

For Kasserer

Lokalforeningspulje

 

Opdateres løbende...

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har fået 7 millioner kroner, til at give til lokalforeninger rundt i landet.

De 7 mio. skal uddeles i løbet af 2018 (og så kommer der ca. 7 mio. igen i 2019), men på grund af polemik med slots- og kultursstyrelsen har DUF endnu ikke kunnet åbne op for ansøgningsprocessen endnu.

Det er en pulje, hvor man kan søge til STORT og småt (man kan i 2018 søge helt op til 100.000 kroner). For at man som afdeling kan søge skal man have egen konto, og derudover er det meningen, at det skal være så ubureaukratisk som muligt (men vi ved endnu ikke, hvordan det præcist bliver). 

Når der bliver åbnet op for puljen kan I på denne side finde guides til, hvordan I søger. 

Indtil videre har vi oprettet dette idékatalog, hvor I selv kan hente idéer til ting man kan søge på - samt skrive idéer ind:

Foreløbige retningslinjer (kan nå at ændre sig):

 • Man kan søge til "alle rimelige og nødvendige udgifter i forbindelse med aktiviteter, projekter, anskaffelser og lignende der ligger indenfor SFUs formål"
  • Dette betyder at det er rigtig vigtigt at det man søger til giver mening for afdelingens aktivitet og kan være med til at styrke denne
 • Der kan dog ikke søges til:
  • Fast husleje
  • Større nybyggerier eller gennemgribende renoveringer af bygninger
  • Internationale aktiviteter uden klar forankring i lokalforeningen/gruppen.
  • Politisk valgkamp for enkeltkandidater
  • Projekter/aktiviteter/anskaffelser igangsat/afholdt/indkøbt inden
 • Det man søger på skal enten eller/både og have følgende formål:
  • Være aktiviteter eller projekter, der styrker lokalafdelingens møde med børn og unge i lokalområdet, og styrke opbygningen og udviklingen af afdelingen
  • Være en anskaffelse af materialer eller faciliteter, der giver flere børn og unge mulighed for at være med i det lokale foreningsarbejde
 • Der kan i 2018 søges op til 100.000 kroner pr. ansøgning
  • Fra 2019 kan man søge op til 50.00 kroner pr. ansøgning - op til 75.000, hvis man er flere afdelinger (enten inden for SFU eller på tværs af DUFs medlemsorganisationer) der går sammen
 • Ansøgning til puljen kan kun ske online gennem ansøgningsskemaet på DUFs hjemmeside
 • Ansøgninger behandles løbende som de kommer, hvorfor puljen ikke har deadlines
 

Har du spørgsmål eller andet i forbindelse med lokalforeningspuljen kan du finde mere information på DUFs hjemmeside: https://duf.dk/tags/lokalforeningspuljen/. Du skal også altid være velkommen til at kontakte SFUs landskontor, sfu@sfu.dk, SFUs landssekretær, esther@sfu.dk eller SFUs landskasserer, victor@sfu.dk, hvis du har spørgsmål eller lignende. 

 
Esther Elmegaard Bæk