SF Ungdom

For medlemmer

For Kasserer

Lokalforeningspulje

 

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har fået 7 millioner kroner årligt, til at give til lokalforeninger rundt i landet - dette gør de gennem deres lokalforeningspulje. Det er en pulje, hvor man kan søge til STORT og småt, og alle SFUs lokalafdelinger med en konto kan søge. 

Indtil videre har vi oprettet dette idékatalog, hvor I selv kan hente idéer til ting man kan søge på - samt skrive idéer ind (idékataloget bliver løbende opdateret):

Retningslinjer for lokalforeningspuljen

Hvad kan vi søge til?

 • Aktiviteter og projekter, der styrker jeres SFU-arbejde og/eller styrker opbygningen og udviklingen af jeres lokalafdeling.

 • Materialer eller faciliteter, der giver flere mulighed for at være med i foreningsarbejdet

 • Tilskud til alle rimelige og nødvendige udgifter ifm. aktiviteter, projekter, anskaffelser og lignende.

 • Der kan dog ikke søges til:

  • Fast husleje

  • Større nybyggerier eller gennemgribende renoveringer

  • Internationale aktiviteter uden klar forankring i lokalafdelingen

  • Politisk valgkamp for enkeltkandidater (men dog godt til politiske kampagner)

  • Projekter/aktiviteter/anskaffelser igangsat/afholdt/indkøbt inden ansøgningstidspunktet

Der kan i 2018-2019 søges helt op til 100.000 kroner pr. ansøgning, herefter kan man søge op til 50.000 kroner (eller 75.000 kroner, hvis flere lokalforeninger søger sammen). DOG er det lettere at få godkendt sin ansøgning, hvis man søger på mindre beløb.

Hvordan søger jeg?

Det gør du gennem følgende link: https://duf.dk/tilskud-og-puljer/dufs-lokalforeningspulje/soeg-lokalforeningspuljen/ (ansøgningsmodulet kan godt drille, hvis man bruger Google Chrome som browser, så hvis du ikke kan få det til at fungere, prøv en anden browser).

Det anbefales, at du følger denne guide til at søge.

Der er løbende deadline for ansøgning hver den 1. i hver måned.

 

Har du spørgsmål eller andet i forbindelse med lokalforeningspuljen kan du finde mere information på DUFs hjemmeside: https://duf.dk/tilskud-og-puljer/dufs-lokalforeningspulje/. Du skal også altid være velkommen til at kontakte SFUs landskontor, sfu@sfu.dk, SFUs landssekretær, es@sfu.dk eller SFUs landskasserer, ic@sfu.dk, hvis du har spørgsmål eller lignende. 

 
Esther Elmegaard Bæk